konie

Kilka słów o konikach polskich

Wśród wielu ras koni, które zasługują na to aby poświęcić im trochę czasu znajduje się konik polski. Jak sama nazwa wskazuje jest to rasa polska. Koniki polskie to konie w typie kuca, które charakteryzują się bardzo dużą odpornością na choroby. Rasa ta dość dobrze radzi sobie w naprawdę trudnych...

Naturalne chody konia

Rozmawiając o koniach z pewnością trzeba chociaż w kilku słowach omówić rodzaje chodów konia. Szeregując je z uwagi na szybkość wyróżnia się stęp, kłus, galop oraz cwał. Stęp określa się mianem chodu czterotaktowego. Wyróżnia się trzy rodzaje stępu. Są to stęp swobodny, pośredni oraz wyciągnięty. W publikacjach dotyczących koni...

Kilka słów o źrebakach

Młodego konia określa się mianem źrebięcia. Określenie to stosowane jest zarówno w odniesieniu do samic, jak i samców. Można je stosować w przypadku tych koni, które nie ukończyły jeszcze pierwszego roku życia. Zarówno w przypadku koni dzikich, jak i koni domowych obserwuje się bardzo silną więź źrebaka z matką....

Rodzaje umaszczenia koni

W literaturze poświęconej koniom znajdziemy informacje dotyczące podstawowych rodzajów końskiego umaszczenia. Rodzaje umaszczenia dzieli się na trzy duże grupy. Są to umaszczenie podstawowe, umaszczenie rozjaśnione oraz wzory białej sierści. Do umaszczenia podstawowego zalicza się umaszczenie kare, kasztanowate oraz gniade. Jest ono efektem działania dwóch genów. Jednym z nich jest...

Kilka słów o tarpanach

Rozmawiając o koniach warto skoncentrować się nie tylko na tych rasach, które obecnie występują, ale także na tych gatunkach koni, które wymarły i obecnie nie są już spotykane. Do takich właśnie koni zalicza się tarpan, który jest gatunkiem całkowicie wymarłym. Tarpanów nie uda nam się spotkać już nigdzie. Wiele...

Kilka słów o hipoterapii

Wiele osób, które rozmawiając o koniach koncentruje się na omówieniu jedynie poszczególnych końskich ras. Tymczasem tematem niezwykle interesujących jest również hipoterapia, czyli dość nietypowa forma rehabilitacji psychoruchowej bo wykorzystująca właśnie konia. Hipoterapia zalicza się do tych form rehabilitacji, które są wieloprofilowe. Oznacza to, że hipoterapia oddziałuje jednocześnie na wiele...

Znany koń huculski

Wśród wielu ras koni znajduje się koń huculski, któremu warto poświęcić kilka chociaż słów. Koń huculski jest rasą konia domowego z czego nie zdaje sobie sprawy wiele osób. Nie brakuje bowiem tych, którzy przekonani są, że hucuły są końmi dzikimi. Swoją wielką popularność hucuły zawdzięczają temu, że są nie...

Konie czystej krwi arabskiej

Wśród koni gorącokrwistych wyróżniamy konie czystej krwi arabskiej. Konie, które należą do rasy koni czystej krwi arabskiej uważane są najpiękniejsze konie. Ta rasa koni po raz pierwszy pojawiła się prawdopodobnie około dwa i pół tysiąca lat temu na obszarze Półwyspu Arabskiego. Konie te należą do niezwykle szybkich koni. Charakteryzują...

Naprawdę piękne konie

Wśród różnych ras koni wyróżniamy rasę koni czystej krwi arabskiej. Konie te od dawna hodowane są w naszym kraju. Tradycje hodowli tych koni w naszym kraju sięgają XVIII wieku. Jednak I woja światowa sprawiła, że dorobek hodowlany polskich stajni został prawie całkowicie zniszczony. Jednak jeszcze przed wybuchem II wojny...

Jedna z metod rehabilitacji

Jedną z metod rehabilitacji jest hipoterapia. W roli współterapeuty w hipoterapii występuje koń. Metoda ta nie jest metodą nową, znano ją i stosowano już w czasach starożytnych. W medycynie nowożytnej hipoterapia zaczęta być stosowana po I wojnie światowej. Hipoterapia jest metodą rehabilitacji osób, które są niepełnosprawne ruchowo. Jest także...