Kilka słów o źrebakach

Młodego konia określa się mianem źrebięcia. Określenie to stosowane jest zarówno w odniesieniu do samic, jak i samców. Można je stosować w przypadku tych koni, które nie ukończyły jeszcze pierwszego roku życia. Zarówno w przypadku koni dzikich, jak i koni domowych obserwuje się bardzo silną więź źrebaka z matką. Przez pierwsze sześć miesięcy życia młode konie bezpiecznie czują się jedynie w obecności matki. Szczególnie wyraźnie widoczne jest to w przypadku koni dzikich, które nie oddalają się od matki więcej jak na kilka metrów. W przypadku koni dzikich to właśnie matka pokazuje źrebiętom, które rośliny można jeść, a których trzeba unikać.

Uczy je również jak zauważyć, że zbliża się niebezpieczeństwo. Zarówno źrebięta koni domowych, jak i koni dzikich są bardzo ciekawskie. W przypadku koni domowych źrebięta odłącza się od matki w szóstym miesiącu życia. Niektórzy hodowcy robią to dwa miesiące później a więc wtedy, kiedy młody konik ma osiem miesięcy. Z całą pewnością takie lekkie przesunięte tego momentu nie odbywa się ze stratą dla zwierzęcia.
Autor: