Naprawdę piękne konie

Wśród różnych ras koni wyróżniamy rasę koni czystej krwi arabskiej. Konie te od dawna hodowane są w naszym kraju. Tradycje hodowli tych koni w naszym kraju sięgają XVIII wieku. Jednak I woja światowa sprawiła, że dorobek hodowlany polskich stajni został prawie całkowicie zniszczony. Jednak jeszcze przed wybuchem II wojny światowej, a więc w okresie XX-lecia międzywojennego udało się odtworzyć osiągnięcia polskich hodowców na tym polu.

W tym okresie została wznowiona hodowla koni czystej krwi arabskiej w Janowie Podlaskim. Stadnina odnosiła sukcesy hodowlane aż do wybuchu II wojny światowej. Wybuch wojny przyniósł stadninie duże straty, jednak przewiezienie części koni do Niemiec pozwoliło po wojnie odbudować stadninę w Janowie Podlaskim. Dziś stadnina w Janowie Podlaskim jest jedną z najbardziej słynnych stadnin na świecie. Stadnina w Janowie Podlaski prowadzi sprzedaż koni użytkowych i hodowlanych. W sierpniu w stadninie odbywa się aukcja Pride of Poland, na której można nabyć cenne konie.
Autor: