Jedna z metod rehabilitacji

Jedną z metod rehabilitacji jest hipoterapia. W roli współterapeuty w hipoterapii występuje koń. Metoda ta nie jest metodą nową, znano ją i stosowano już w czasach starożytnych. W medycynie nowożytnej hipoterapia zaczęta być stosowana po I wojnie światowej. Hipoterapia jest metodą rehabilitacji osób, które są niepełnosprawne ruchowo. Jest także wykorzystywana jako jedna z metod terapii osób niesprawnych umysłowo, wykorzystuje się ją także jako środek wspomagający terapię osób, które wykazują deficyty rozwojowe, u osób z wadami słuchu i wzroku oraz u osób, które są niedostosowane społecznie.

Hipoterapia jest bardzo skuteczną metodą rehabilitacji osób, które cierpią na chorobę Duchena. Bardzo dobre wyniku zaobserwowano także w przypadku mózgowego porażenia dziecięcego oraz w przypadku osób chorych na stwardnienie rozsiane. Hipoterapię poleca się także w przypadku dzieci z autyzmem. Konie, których używa się w hipoterapii są posłuszne i łagodne. Najlepiej w tej roli sprawdzają się konie huculskie.
Autor: