Naturalne chody konia

Rozmawiając o koniach z pewnością trzeba chociaż w kilku słowach omówić rodzaje chodów konia. Szeregując je z uwagi na szybkość wyróżnia się stęp, kłus, galop oraz cwał. Stęp określa się mianem chodu czterotaktowego. Wyróżnia się trzy rodzaje stępu. Są to stęp swobodny, pośredni oraz wyciągnięty. W publikacjach dotyczących koni znajdziemy bardzo dokładne informacje dotyczące tego w jakiej kolejności stawia nogi koń, który porusza się właśnie stępem. Kłus to z kolei chód dwutaktowy.

Poruszający się tym chodem koń stawia swoje nogi po przekątnej. Kłus również dzieli się na kilka rodzajów. Wyróżnia się więc kłus roboczy, pośredni, zebrany oraz kłus wyciągnięty. Jeżeli jednak pod uwagę weźmiemy jeźdźca, który jeździ rekreacyjnie wyróżnia się inne rodzaje kłusa. Są to kłus anglezowany, kłus ćwiczebny oraz kłus w półsiadzie. Galop to z kolei chód trzytaktowy. Warto wiedzieć, że jeżeli źle ułożymy swojego konia to być może będzie on galopował chodem czterotaktowym co jest bardzo dużym błędem.
Autor: