Rasa konika polskiego

Wśród polskich ras konia znajduje się rasa konika polskiego. Przodkiem konika polskiego był dziko żyjący tarpan, który do końca wieku XVII zamieszkiwał wschodnie obszary Litwy, Prus i Polski. Koniki polskie są końmi małego wzrostu ( w kłębie osiągają wysokość 140 cm), ale są to konie o silnej i krępej budowie ciała. Koniki polskie są bardzo odporne na trudne warunki oraz na choroby. W chwili obecnej koniki polskie służą przede wszystkim jako konie do rekreacji.

Ich pokrój i charakter zadecydowały także o tym, że są one jedną z najbardziej chętnie wykorzystywanych ras w hipoterapii. Koniki polskie są obecnie hodowane między innymi w warunkach rezerwatu w Roztoczańskim Parku Narodowym. Koniki polskie w RPN zaczęto hodować w roku 1982. Koniki te hodowane są w „Ostoi”Konika Polskiego. Koniki, które przebywają w Ostoi samodzielnie zdobywają pokarm, człowiek nie ingeruje także w wychowywanie młodych. Człowiek służy im pomocą jedynie w okresie zimy poprzez dokarmianie. Koniki polskie hodowane są także w Biebrzańskim Parku Narodowym.
Autor: