Zdrowotne walory jazdy konnej

Zdrowotne walory jazdy konnej zostały odkryte i docenione już w czasach starożytnych. Już Hipokrates zalecał jazdę konną jako jedną z metod leczenia różnego rodzaju dolegliwości. W czasach nowożytnych jazdę konną jako jedną z metod leczenia zaczęto stosować pod koniec wieku XIX w Anglii. Kolejny raz hipoterapię zastosowano także w Anglii do leczenia dzieci, u których zostały stwierdzone dysfunkcje narządu ruchu. Hipoterapia na szeroką skalę zaczęła być stosowana w latach 60-tych minionego wieku w Stanach Zjednoczonych oraz w Kanadzie.

Dziś hipoterapia jest jedną z metod rehabilitacji przynoszącą szczególnie dobre rezultaty w leczeniu takich chorób jak mózgowe porażenie dziecięce, choroba Parkinsona, stwardnienie rozsiane. Hipoterapia zalecana jest także w przypadku osób, które chorowały na chorobę Heine-Medina. Hipoterapię poleca się także w przypadku zespołu Dawna, w przypadku dzieci z autyzmem. Jej pozytywny wpływ stwierdzona także w przypadku osób borykających się z nadpobudliwością psychoruchową.
Autor: