Piękne konie małopolskie

Wśród wielu ras koni znajdują się konie małopolskie. Są to konie półkrwi zarówno arabskiej, jak i angloarabskiej. Ich nazwa pochodzi od regionu, w którym powszechnie są hodowane – Małopolski. Konie małopolskie są końmi niezwykle pięknymi i poruszającymi się z wielką gracją. Jednocześnie są to konie bardzo dobrze nadające się do pracy, gdyż odznaczają się ogromną wytrzymałością. Konie małopolskie zaliczane są do koni o typie wierzchowym. Określa się je często mianem koni odznaczających się niezwykle dużą elegancją. Ich gabaryty określa się jako średnie, zaś budowę ciała jako suchą.

Głowa ma raczej niewielkie rozmiary. Dostrzec można natomiast wyraźne podobieństwo między głową konia arabskiego a głową konia małopolskiego. Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, że konie te występują we wszystkich umaszczeniach. Przodkami tych koni są konie chłopskie, które wykorzystywane były w Małopolsce. Duży udział ma również krew koników polskich. To właśnie u tych koni najwyraźniej widoczne są te cechy, które pochodzą od konika polskiego.
Autor: