Historia polskiej hodowli koni Początki hodowli koni w Polsce Historia hodowli koni w Polsce sięga tysiącleci temu. Pierwsze wzmianki o polskich koniach pochodzą z czasów Słowian i ich osadnictwa na tych terenach. Koni polskich doceniano za ich wytrzymałość, szybkość i elegancję. Rozwój polskiej hodowli w różnych okresach historycznych W...