I. Początki hodowli koni w Polsce Era pierwszych osadników i rola koni w życiu codziennym. W okresie pierwszych osadników konie polskie odgrywały kluczową rolę w życiu codziennym. Były nieodłącznym towarzyszem plemion, umożliwiając transport, polowanie i ochronę przed wrogami. Ich siła i wytrzymałość były nieocenione w trudnych warunkach przyrody, co...